Ten artykuł powstał po to, by zgromadzić w jednym miejscu wszystkie informacje, które przydadzą się każdemu początkującemu najemcy.

Od czego zacząć?

Na początku warto zdefiniować własne potrzeby i zastanowić się, na czym nam najbardziej zależy. Czy chcemy mieszkać sami, czy ze współlokatorem; w jakiej lokalizacji chcielibyśmy zamieszkać; jaki typ budownictwa wybrać; czy zdecydujemy się korzystać z usług pośrednika. W każdej z tych kwestii należy przede wszystkim wziąć pod uwagę nasze potrzeby. Gdy zależy nam na zminimalizowaniu kosztów, lepszym wyborem będzie dzielenie mieszkania ze współlokatorem. Okolicę również powinniśmy wybrać na podstawie tego, czy nie przeszkadza nam za oknem głośna ulica czy jednak wolimy zielony park. Jeśli chodzi o usługi pośrednika, to działając samemu unikamy dodatkowych kosztów, które nakłada na nas pośrednik. Jednak możemy wtedy popełnić błędy, na przykład w zapisie umowy.

Wyszukiwanie ofert mieszkań do wynajęcia

Gdy wiemy już, czego chcemy, należy rozpocząć poszukiwania. Przeglądając ogłoszenia warto zwracać uwagę przede wszystkim na te ze zdjęciami. Im więcej, tym lepiej. Opisy również są bardzo ważne. Powinny dostarczać dokładne informacje o sprzętach AGD, wysokości czynszu, okolicy, rodzaju ogrzewania, liczbie pokoi, metrażu. Czynsz również ma znaczenie, choć często nie takie, jak byśmy chcieli — zbyt niska cena może być próbą oszustwa.

Oglądanie mieszkań

Przy oglądaniu mieszkań, którymi jesteśmy zainteresowani, powinniśmy zwracać uwagę dosłownie na wszystko. Jest to przecież miejsce, w którym w najbliższej przyszłości będziemy spędzać sporo czasu. Dlatego warto poświęcić trochę czasu i nie bać się pytać — najlepiej o wszystko, co przyjdzie nam do głowy.

Gdy już dotrzemy na miejsce, upewnijmy się, czy budynek jest ocieplony, a dach jest w dobrym stanie. Powinniśmy również przyjrzeć się klatce schodowej i zapytać, kiedy ostatnio była wymieniana instalacja elektryczna i gazowa. Warto upewnić się, że okna nie wychodzą na hałaśliwą ulicę, czy odkręcić krany i sprawdzić, czy nie przeciekają. Ważną kwestią jest zapytanie się o to, czy potencjalna umowa będzie umową najmu okazjonalnego, co kładzie na najemcę dodatkowe obowiązki. Należy zweryfikować czy wszystko co mówi właściciel na żywo, zgadza się z treścią ogłoszenia — tutaj mamy na myśli przede wszystkim kwestie finansowe, czyli czynsz, opłata za media i kaucja. Ma to na celu uchronienie się przed ukrytymi opłatami.

Dodatkowe informacje:

Właściciel również może zadać nam dodatkowe pytania, żeby zminimalizować ryzyko ze swojej strony. Możliwe, że będzie pytać, czy studiujemy lub czy dostaliśmy się już na studia w danym mieście, gdzie pracujemy, czy mamy zwierzęta, z kim się wprowadzimy i na ile, bądź jakie relacje panują między przyszłymi współlokatorami. Po co? Przykładowo, gdy narzeczeni lub młode małżeństwo decydują się na wynajem, mogą być już po zakupie mieszkania i czekać na oddanie go do użytku lub wykończenie — tym samym właściciel ryzykuje przedterminowe wypowiedzenie umowy. Te i inne pytania mają więc na celu ocenę ciebie jako kandydata w castingu, jakim jest wybór najemcy w obecnych warunkach rynkowych, gdzie często o jedno mieszkanie konkuruje wiele osób.

Czynsz i media

Jeśli chodzi o czynsz, to warto upewnić się, czy mamy do czynienia z czynszem najmu czy czynszem administracyjnym. Jaka jest między nimi różnica? Czynsz najmu to po prostu opłata za wynajem lokalu uiszczana w określonych terminach. Czynsz administracyjny to kwota należna firmie zarządzającej i zarządowi wspólnoty. Zalicza się do niego również opłaty za media, czyli centralne ogrzewanie, prąd, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków. Częstotliwość i terminy opłat regulują między sobą wynajmujący i najemca za pomocą umowy. Mogą być one połączone z okresami rozliczeniowymi, jakie właściciel mieszkania preferuje z dostawcami mediów, lub miesięczne i wyliczane przez wynajmującego na bieżąco na podstawie zużycia. W Polsce w przypadku gospodarstw domowych najpopularniejszy jest półroczny okres rozliczeniowy. W obu przypadkach należy więc brać pod uwagę możliwość wyrównania zawyżonych lub niedoszacowanych opłat, które wiążą się z potencjalnymi różnicami między wyliczonym prognozowanym zużyciem a realnym stanem liczników.

Dodatkowe informacje:

Kaucja

Kaucja jest zabezpieczeniem właściciela mieszkania w przypadku niewywiązania się lokatora z zapisów umowy najmu. Chroni ona wynajmującego przed niespodziewanymi kosztami, związanymi z naprawą szkód i zniszczeń powstałych podczas najmu. Najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o kaucję, jest dokładne określenie jednoznacznych warunków, których niespełnienie spowoduje brak zwrotu kaucji po zakończeniu umowy. Pomaga w tym przede wszystkim dobrze sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy. Wysokość kaucji jest określana indywidualnie, zwykle wynosi jednomiesięczną opłatę za najem lokalu, lecz nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu i musi znajdować się w umowie najmu.

Dodatkowe informacje:

Protokół zdawczo-odbiorczy

Ten dokument, choć często niedokładnie wypełniany, jest konieczny, by rozwiązać wszelkie nieprawidłowości, które mogą zajść pomiędzy wynajmującym i najemcą podczas zdawania lokalu. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wyposażenie mieszkania i sprzęty, które są szczególnie narażone na zniszczenie. Dobrym pomysłem jest również spisanie aktualnego stanu liczników, ponieważ będzie to konieczne podczas późniejszych rozliczeń z dostawcami mediów. Bardzo istotne jest dodanie zdjęć mieszkania do protokołu — to najlepszy dowód na stan nieruchomości zastany przed wprowadzeniem, co może okazać się kluczowe, jeśli w przyszłości doszłoby do sporu o kaucję.

Podpisanie umowy

Po ustaleniu kluczowych kwestii, takich jak: dokładna kwota miesięcznej opłaty, wysokość kaucji, termin i warunki płatności, które będą znajdować się w umowie najmu, należy dokładnie ją przeczytać. To właśnie do tego dokumentu będziemy się odwoływać w razie jakichkolwiek konfliktów. Najważniejsza czynność, którą musimy wykonać na tym etapie, to przejrzeć tekst umowy w poszukiwaniu “najpopularniejszych” klauzul niedozwolonych, jakie mogą się w nim znajdować bądź celowo, bądź przez niewiedzę. Przykłady mogą obejmować choćby próby nadpisania przepisów kodeksu cywilnego postanowieniami umowy — warto więc zdawać sobie sprawę z tego, że Kodeks Cywilny gwarantuje najemcom prawa, których nie może zastąpić pierwsza lepsza umowa cywilnoprawna. Pisaliśmy o tym szczegółowo w naszej serii artykułów prawnych, które możecie znaleźć poniżej.

Dodatkowe informacje: