Zakładając w zasadzie jakąkolwiek działalność, jedną z pierwszych rzeczy które musi rozważyć każdy przedsiębiorca jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej dla swojej działalności. Oczywiście wybory są ściśle ograniczone przez odpowiednie przepisy prawa i ograniczają się albo do wpisanej w CEIDG działalności gospodarczej, albo do założenia spółki handlowej, w którym to przypadku przedsiębiorca ma do wyboru spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, a także zarezerwowana dla przedstawicieli określonych zawodów spółka partnerska) oraz spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna, a także od marca 2020 roku prosta spółka akcyjna). Jaka forma będzie najbardziej odpowiednia dla profesjonalnego najmu mieszkań?

Jakie niezwiązane z najmem rzeczy warto rozważyć?

Wybór form działalności, choć prawnie ograniczony, wciąż pozostawia bardzo wiele opcji. W skrócie można ograniczyć się do przedstawienia dwóch najpopularniejszych opcji: działalności gospodarczej oraz spółki z o.o., których najistotniejsze cechy są następujące:

  • Działalność gospodarcza wpisana do CEIDG jest dobrym rozwiązaniem w szczególności dla przedsiębiorców, którzy chcą działać samodzielnie, bez udziału wspólników oraz którym zależy na największym uproszczeniu prowadzonego przedsiębiorstwa. Działalność taka doznaje wielu ulg i ułatwień, jak na przykład brak obowiązku prowadzenia księgowości, mało obowiązków o charakterze formalnym, zwolnienie z obowiązku opłacania „ZUSu” a później możliwość korzystania z tzw. „małego ZUSu”;
  • Spółka z o.o. jest natomiast najpopularniejszą z polskich spółek. Jej minimalny kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł, co jest możliwe do osiągnięcia i pokrycia dla praktycznie każdego potencjalnego przedsiębiorcy oraz stanowi zabezpieczenie majątku prywatnego przedsiębiorcy w razie kłopotów spółki. Może być ona prowadzona zarówno przez kilku wspólników, jak też jednoosobowo (choć wiąże się to z wieloma trudnościami). Ponadto jest mocno sformalizowana, co dla początkującego przedsiębiorcy może okazać się problematyczne, szczególnie w początkowym okresie prowadzenia działalności. Ponadto planując założenie spółki z o.o. przyszły wspólnik powinien liczyć się z tym, że od początku będzie płacił „ZUS” w pełnej wysokości oraz nie będą mu przysługiwały ulgi i zwolnienia, jak w przypadku działalności gospodarczej. Na uwadze należy mieć także to, że dochody osiągane przez spółkę będą z perspektywy przedsiębiorcy podwójnie opodatkowane – najpierw na poziomie spółki, która dochód osiągnie (podatek CIT), a następnie w momencie wypłaty wynagrodzenia lub dywidendy wspólnikom (podatek PIT).

Wybór formy działalności zależy zatem od tego, na czym najbardziej zależy danemu przedsiębiorcy.

Jaki wpływ ma na to charakter działalności? Co będzie najlepszym rozwiązaniem dla profesjonalnego najmu?

Odpowiedź na to pytanie będzie każdorazowo zależeć od indywidualnego przypadku. Należy jednak mieć na uwadze, że najem sam z siebie jest stosunkiem zobowiązaniowym, który tworzy stosunkowo nieduże ryzyko ponoszenia dużej odpowiedzialności majątkowej przez przedsiębiorcę. Ryzyko to rosnąć będzie zatem głównie w przypadku zawierania przez przedsiębiorcę zobowiązań, związanych z obowiązkiem zapłaty dużych kwot pieniędzy. Powyższe oczywiście zakłada przy tym, że działalność danego przedsiębiorcy opiera się wyłącznie lub w przeważającym zakresie na wynajmie.

Z drugiej natomiast strony, prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. wiąże się z większymi możliwościami rozwoju przedsiębiorstwa i pomnażania posiadanego kapitału, dla przykładu w drodze poszerzania zasięgu prowadzonej działalności. Pomocne w tym celu będzie również obowiązywanie w spółce z o.o. struktur organizacyjnych w postaci organów, umożliwiających sprawne zarządzanie dużym przedsiębiorstwem.