W dobie globalizacji oraz swobodnego przepływu pracowników i kapitału, a także wobec coraz częściej przyjeżdżających do pracy w Polsce cudzoziemców, często obieranym przez większe spółki handlowe rozwiązaniem jest wynajmowanie nieruchomości – lokali mieszkalnych, na potrzeby zakwaterowania pracowników spółki. Na jakich zasadach przebiega taki najem i czy jest korzystnym rozwiązaniem?

Stosunek najmu i podnajmu

Spółka może dokonać zakwaterowania swoich pracowników na kilka sposobów. Pierwszym i najkorzystniejszym z nich jest rozwiązanie, które przysługuje w zasadzie tylko największym spółkom, polegające na wynajmowaniu własnych lokali mieszkalnych pracownikom. Rozwiązanie takie jest nie tylko najkorzystniejsze ze względów ekonomicznych, ale także podatkowych – zgodnie bowiem z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym, świadczone na własny rachunek oraz wyłącznie na cele mieszkaniowe, podlega zwolnieniu od opodatkowania VAT.

Nie każda spółka posiada jednak własne nieruchomości, które może wynajmować swoim pracownikom. W tym przypadku rozwiązaniem jest wstąpienie przez spółkę w stosunek najmu w charakterze najemcy określonych lokali mieszkalnych, które następnie oddawane są pracownikom w podnajem. Jakkolwiek rozwiązanie takie nie korzysta już z preferencyjnych warunków podatkowych, tak w dalszym stopniu pozostaje atrakcyjne.

Jakie korzyści wiążą się z takim najmem?

Korzyści płynące z omawianych rozwiązań dla pracowników spółki wydają się być oczywiste. Nie muszą oni przejmować się szukaniem mieszkania, zdarza się także że mogą korzystać z dopłat do czynszu lub całkowitego jego pokrycia przez pracodawcę. Dla przykładu, cudzoziemiec który dopiero co przybył do Polski i nie włada biegle językiem może mieć pewne trudności ze znalezieniem dla siebie równie optymalnego zakwaterowania w przystępnej dla siebie cenie.

A co ma z tego pracodawca? W końcu to spółka figuruje w umowie najmu, to spółka ponosi (przynajmniej w pierwszej kolejności) obciążenia z tytułu czynszu oraz to spółka odpowiada za wyrządzone przez podnajemców szkody. Ma jednak przy tym świadomość, że pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe oraz są zakwaterowani w rozsądnej odległości od miejsca pracy.