Program Mieszkanie Plus to czołowy program rządowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do mieszkań dla rodzin o niskich dochodach. Został podzielony na dwa filary:

 • Filar rynkowy pakietu umożliwia osobom o średnich dochodach wynajem mieszkania lub wynajem z możliwością dojścia do własności. Filar ten jest przeznaczony dla osób bez zdolności kredytowej i bez możliwości starania się o lokal komunalny, które jednak posiadają możliwość regularnego opłacania czynszu.
 • Filar społeczny pakietu, zaspokaja potrzeby rodzin średnio i najmniej zamożnych. Uzyskanie najmu wiąże się ze spełnieniem określonych warunków.

Do kogo jest skierowany?

Gdy mówimy o spełnianiu określonych warunków, warto odpowiedzieć na najcześciej zadawane pytanie – dla kogo jest ten program? Przeznaczony jest on dla każdego, kto spełnia dane kryteria:

 • Brak prawa własności lub współwłasności do mieszkania, domu, jak również brak prawa do lokalu spółdzielczego.
 • Zdolność czynszowa (dochody muszą wystarczać na opłacanie czynszu i rachunków).

Dodatkowo w zależności od gminy mogą być również ustalone kryteria pierwszeństwa, np. pierwszeństwo mogą mieć rodziny z dziećmi.

Photo by Gabrielle Henderson / Unsplash

Jakie dokumenty są potrzebne?

Wszystkie konieczne dokumenty potrzebne do wystawienia oceny zdolności czynszowej można znaleźć w odpowiednim urzędzie gminy bądź pobrać ze strony interetowej urzędu. W przypadku:

Osób pracujących:

 • zaświadczenie o zarobkach (średnie wynagrodzenie z ostatnich 3 miesięcy);
 • udokumentowane dochody z innych źródeł;
 • decyzja administracyjna o przyznaniu 500 plus;
 • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych;
 • upoważnienie na weryfikację Biura Informacji Kredytowej.

Studentów lub doktorantów:

 • zaświadczenie o przyznanym stypendium oraz wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące potwierdzający wpływy ze stypendium;
 • udokumentowane dochody z innych źródeł;
 • decyzję administracyjną o przyznaniu świadczenia 500 plus (jeśli jest pobierane);
 • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych;
 • upoważnienie na weryfikację Biura Informacji Kredytowej.

Osób pobierających świadczenie ZUS:

 • ostatni odcinek emerytury, renty lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia emerytalno-rentowego;
 • ostatni odcinek ZUS lub przekaz pocztowy/wyciąg z konta potwierdzający wpływ zasiłku macierzyńskiego;
 • udokumentowane dochody z innych źródeł;
 • oświadczenie o posiadaniu/nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych;
 • upoważnienie na weryfikacja Biura Informacji Kredytowej.
Blue and orange apartment
Photo by Brandon Griggs / Unsplash

Przebieg procesu wynajmu

 1. Pierwszym krokiem, który należy podjąć w procesie wynajmu mieszkania jest upewnienie się, że w danym mieście funkcjonuje program Mieszkanie Plus, takie informacje można uzyskać w urzędzie gminy.
 2. Drugi krok to wybór opcji umowy – umowy najmu lub umowy najmu z dojściem do własności.
 3. Następnie należy złożyć wniosek o zawarcie umowy najmu, kiedy w gminie rozpocznie się nabór do programu.
 4. Kolejny krok to złożenie w urzędzie gminy dokumentów potwierdzających zdolność czynszową oraz spełnienie warunków najmu przez Twoje gospodarstwo domowe.
 5. Czas na zapoznanie się gminy z Twoim wnioskiem – jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, gmina skontaktuje się z Tobą.
 6. Nadszedł moment wyboru mieszkania, spośród dostępnych w danej inwestycji. Prawo do wyboru zależy od punktów przyznanych w trakcie oceny wniosków.
 7. Jednym z ostatnich kroków jest podpisanie umowy najmu lub umowy najmu
  z dojściem do własności.
 8. Teraz mamy możliwość złożyć wniosek w urzędzie gminy o dopłatę do czynszu, która maksymalnie może trwać 15 lat. Jakie dokumenty należy złożyć, by otrzymać dopłatę do czynszu:
 • Kopia umowy najmu bądź kopia umowy rezerwacyjnej;
 • Oświadczenie o liczebności gospodarstwa domowego;
 • Oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego;
 • Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego; nieposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • Oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat, jeżeli takie były już przyznane.

9.  Teraz znów przychodzi czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przeciągu miesiąca otrzymasz informacje o decyzji.

10. W przypadku pozytywnej decyzji przyznana dopłata będzie przekazywana przez gminę bezpośrednio wynajmującemu. Zostaniesz poinformowany o wysokości czynszu po uwzględnieniu dopłaty.

Choć proces wynajmu może na pierwszy rzut oka wydawać się prosty, zdecydowanie jest dosyć niestety czasochłonny.

door key
Photo by Maria Ziegler / Unsplash

Mieszkanie plus, a dojście do własności

Oprócz standardowego wynajmu mieszkania program przewiduje również opcję wynajmu z dojściem do własności, czyli możliwości stopniowego dochodzenia do własności lokalu. Istnieje kilka różnic między tymi dwiema opcjami, jednak najistotniejszą jest wyższy czynsz. Jest większy, ponieważ zawiera ratę za wykupienie mieszkania. Całkowita wartość mieszkania spłaca jest w czynszu. Dochodzenie do własności jest możliwe przez okres od 15 do 30 lat. Najemcy, którzy decydują się na tę opcję również mogą starać się o dopłatę do czynszu.

Mieszkanie plus, a przedsiębiorcy

Strona mieszkanieplus.gov.pl podaje, że tak zwana specustawa mieszkaniowa ułatwia przedsiębiorcom ścieżkę inwestycji mieszkaniowych, poprzez uproszczenie procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych. Jest to duże udogodnienie dla inwestorów, którzy zobowiążą się do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego o łącznej liczbie lokali nie mniejszej niż 10. Wokół specustawy pojawiły się jednak fale krytyki ze strony samorządów i urbanistów, którzy negatywnie oceniają ustawę ze względu na przyzwolenie na budowę mieszkań tam, gdzie nie są one przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Więcej informacji na temat specustawy mieszkaniowej: https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/pozwolenie-na-budowe-wedlug-specustawy-mieszkaniowej-zastapi-prawo-budowlane-aa-pXy4-dfDw-P6Sz.html


Szukasz mieszkania? Przeglądaj aktualne oferty w Twoim mieście na www.ada.place i znajdź nieruchomość dopasowaną do Twoich potrzeb.